La irresponsabilitat del sistema autonòmic actual

Supose que resulta estrany per a un autonomista convençut criticar el sistema autonòmic actual. La única justificació possible és delimitar adequadament la crítica. La concreció actual del sistema autonòmic genera irresponsabilitat. És un risc inherent al sistema però agreujat pel sistema mediàtic espanyol i per la configuració del paradigma territorial. 
A dia de hui quasi totes les autonomies estan governades per les delegacions més o menys autònomes dels partits estatals. En mans d'aquests dos partits l'estat autonòmic ha esdevingut un problema econòmic molt greu. 
Les autonomies van nàixer assumint competències noves que anaven augmentant a poc a poc. Aquestes competències són actualment les més importants i les que més despesa generen. Però la focalització crítica que el ciutadà posa en la seua atenció política continua en el govern central. Tant és així que, per exemple, a pesar que les competències d'educació estan totalment transferides des dels seus inicis, encara quan es reclama una reforma educativa es demana al Govern Central. Esta falta d'atenció política i mediàtica cap a les autonomies ha convidat a la falta de responsabilitat. Els governants autonòmics saben que la lupa política aplicada és molt menor. I de fet han adquirit una destresa més: la possibilitat de culpar al govern central de tot. És un mecanisme fàcil: si les coses van bé és cosa nostra i si les coses van mal la culpa és del govern central. 
En matèria econòmica la situació és encara més greu. El dèficit públic està disparat però el govern central només gestiona el 30% de la despesa pública. Les autonomies són unitats de gasto molt superiors. Però la lupa mediàtica amb televisions autonòmiques controlades pel propi govern només arriba a examinar el govern central que concentra tota l'audiència. Sense el compromís i la corresponsabilitat de les comunitats autònomes açò no ho arreglem ni entre tots ni entre uns quants. 
Els autonomistes ens trobem davant un problema molt greu. La concreció disbaratada actual pot qüestionar el propi sistema. Potser en un camí federalista o en un camí més centralista. L'autonomisme en mans del centralisme és una baralla constant. 
Només un govern polític propi podria assumir la responsabilitat de governar el seu país amb lleialtat al projecte espanyol i europeu però especialment amb lleialtat al seus propis ciutadans. 

Entrades populars d'aquest blog

La derrota ideològica del valencianisme polític

Los niños cebra: cuando la inteligencia se convierte en un problema

12 coses útils que poden fer els adolescents confinats