Un partit centrat, un partit central i un partit de centre

En una de les seues últimes intervencions Enric Nomdedeu (Regidor BLOC Castelló i candidat a les eleccions europees) reclamava un partit "centrat". En diversos documents al llarg del temps l'expressió emprada havia sigut "central". I fins ara ningú ha reclamat obertament un partit de "centre". Els matisos són importants. Un partit central és aquell que intenta ocupar un lloc privilegiat i important de la política, ocupa un espai físic-polític-mediàtic molt visible però ideològicament pot ocupar una parcel·la més biaixiada o escorada. Un partit centrat és un partit capaç d'arribar a persones moderades de plantejaments de centre-esquerra i per tant ha de reflectir eixa obertura i eixa amplària de carril ideològic.
Tots els estudis sociològics i electorals combreguen que el 70% de l'electorat s'autositua al centre polític (espai entre 4 i 6 de definició). Un partit que renuncia voluntàriament a arribar al 70% del seu electorat és un partit "de luxe". Establir complicitats amb el centre polític hauria de ser un dels objectius bàsics del valencianisme polític.

Entrades populars d'aquest blog

La derrota ideològica del valencianisme polític

Los niños cebra: cuando la inteligencia se convierte en un problema

La prepolítica