Porteños en el mundoVivim una època on allò global i allò local estan fortament interrelacionats. És un procés de glocalització es diu en terminologia sociològica. A pesar d'això l'estratificació mediàtica mai no permet observar com processos globals tenen repercussió local i com processos locals tenen repercussió global. La primera part sol ser més estudiada i admesa. La segona és més invisible.
Para mayor orgullo patrio hi ha dos portencs que s'han fet famosos estes setmanes. D'una banda un xic al que conec des que era menut que ha resultat detingut en relació amb una trama de narcotràfic segons diuen la més gran dels últims anys a Espanya. D'altra banda un altre ja més famós, Enrique Bañuelos, que després de portar Astroc a la fallida ara comença un gran imperi de nou a Brasil com si algú haguera perdonat tots els seus pecats.
Fa temps que defense que més enllà de l'economia patim una crisi de valors. Notícies diàries m'ho confirmen. L'ONU ha aprovat una declaració de "bones pràctiques" als negocis. És l'avarícia la que deforma el sistema.
I l'avarícia senyors es manifesta dins i fora del sistema. Ruben es podia haver conformat, podia haver parat, podia haver sigut discret, podia simplement no haver entrat en eixe món. La primera notícia que vaig tindre de Bañuelos allà per l'any 98 és que es volia retirar als 40 anys. Però l'avarícia sempre és més gran. Especialment si el sistema no té regles antiavarícia. Aquesta és l'aportació portenca a la crisi. Alguns volen que siguem poble, de moment només formen part de l'aldea global.

Entrades populars d'aquest blog

La derrota ideològica del valencianisme polític

Los niños cebra: cuando la inteligencia se convierte en un problema

La prepolítica