La qüestió valenciana, més enllà de l'economicisme i el "fusterisme"

Agraïm l’interés de La Vanguardia, però ens deixa un sabor agredolç l'article de Salvador Enguix del 21/V/2009 en el suplement Cultura/s, en què, a partir de la notícia de la publicació de dos llibres recents per la Universitat de València, assaja una reflexió comparativa a fi de caracteritzar les posicions alternatives pel que fa al denominat “procés de construcció” de la identitat valenciana (amb oblit de la tradició valencianista precedent).

Un debat massa complex i mereixedor, lluny de qualsevol simplificació, que se’l situe dins unes coordenades superadores de la disjuntiva entre economicisme i “fusterisme”. El lector de Vida amunt i nacions amunt. Pensar el País Valencià en temps de globalització (2008) ho entendrà de seguida, perquè, com queda dit i repetit en les seues pàgines, els coordinadors d’aquest conjunt d’aportacions, ens proposàrem fornir “una reflexió oberta, plural, acadèmica —encara que no per això menys apassionada—, i sobretot dirigida cap al demà, cap a la nostra reafirmació com a col·lectivitat que vol ser present en el futur”.

I eixa reflexió, en tant que inspirada per un 'valencianisme dialògic' sensible al paradigma postmodern, pot ser titlada de “pragmàtica” només en el sentit que vol evitar la incomunicació i el dogmatisme autocomplaents i amb això superar el conflicte identitari que tant ha perjudicat els valencians. De cap manera, però, “més mediterranista que nacionalista” ni sustentada principalment en criteris econòmics, perquè en aquest plantejament conflueix, a parer nostre, “la revisió crítica —pluridisciplinar, rigorosa i serena— del llegat fusterià, la qual ha aportat importants contribucions en els camps de la llengua, la literatura, la història política, l’economia i el dret”.

Hem volgut aportar una perspectiva viva, realista i integradora, d’encuny federal, que abasta aquests tres nivells: nació política valenciana, unitat lingüística amb Catalunya i Balears i àrea econòmica euromediterrània. Hi ha una alternativa més raonable?

Manuel Lanusse Alcover
Joan Alfred Martínez i Seguí
August Monzon i Arazo
Carta publicada a La Vanguardia, 28/V/2009, pp. 26-2

Entrades populars d'aquest blog

La derrota ideològica del valencianisme polític

Los niños cebra: cuando la inteligencia se convierte en un problema

La prepolítica