El Forn Alt del Port de Sagunt

Símbol per excel·lència del que queda del nostre patrimoni i de la nostra història l’Alt Forn és motiu d’orgull per als seus habitants.A banda de la vessant més sentimental d’este monument resulta evident que estem parlant d’una part d’un procés industrial (aconseguir acer) que resulta també cridanera i d’un element de grans dimensions.

Amb este document anem a intentar explicar amb un vocabulari molt senzill què passava a l’Alt Forn.


Continuar llegint...
La Fàbrica , que era el nom com se coneixia la siderúrgia al Port de Sagunt, era una instal.lació en la que arribaren a treballar vora 6000 persones.No cal imaginar-se el tamany que tenia . Eren unes instal.lacions grandíssimes de les quals l’Alt Forn era un dels 3 que hi havia.Encara que hui en dia ens semble un element gran i imponent la veritat és que dins de la Fàbrica només era un element més que no destacaba de la resta.

Pot ser que l’estructura de l’Alt Forn done la sensació d’una enorme complexitat de funcionament però, no obstant això, el funcionament conceptual és molt més senzill del que sembla. L’acer és una al.leació de ferro i carbó que permet ser mal·leable i que s’obté per fondició d’ambdues matèries.A l’Alt forn és a on se mesclaven estos 2 elements per tal de fondre’ls i convertir-los en acer. Per tant, l’Alt Forn era “senzillament” un forn.

Sent concients ja del que se feia a l’Alt Forn necessitem només algunes dades més per anar formant-nos la nostra imatge mental del procés.L’acer i el carbó necessiten fondre’s a una temperatura que pot acostar-se als 1500º centígrads.Amb esta dada és evident que el disseny de l’Alt Forn havia de ser com és ¿ perquè? L’alt forn és semblant a qualsevol altre tipus de forn en concepte,és dir, és un lloc el més hermètic i aïllat possible, amb l’única diferència que les altes temperatures que s’assolïen ( i pensem que estem als anys 50 del segle XX ) només permetien ficar el material des del lloc més allunyat possible,des de dalt,d’ahí part de l’explicació de la seua forma de torre.Evidentmentment hi ha també molts condicionats industrials i d’altre tipus que reforçaven esta idea però, en la simplificació és la mateixa, la millor manera d’afegir elements o productes a l’Alt Forn era des de dalt.

Dins dels elements o de les parts més característics del monument poden parlar dels següents. Ja hem dit que els elements se tiraven dins des de dalt. A la part de dalt trobem una espècie de vagoneta doble per a on se tiraven el ferro i el carbó.Una vegada els materials entraven dins del forn no caïen directament baix sinó que una doble comporta ( semblant a la dels submarins ) s’obria primer només per dalt i una vegada entrava el material la porta de dalt se tancava i s’obria la de baix.Açò també evitava que els gasos isqueren a l’atmosfera. Una vegada passava açò el material se quedava flotant per la forta pressió dels gasos que emanaven de la combustió.Simplificant,L’alt Forn per dins està buït, a la part de baix se fonia l’acer i el carbó i per dalt se tiraven els materials.Entre la part de dalt i de baix únicament hi havia gasos i materials en suspesió derivats de la pròpia fusió i dels que entraven des de dins.

La temperatura necessària s’alcançava mitjançant l’entrada d’aire calent ( a més de 1000 graus ) que entrava pels tubs laterals de l’alt forn.Per altres tubs escapaven els gasos de la combustió que eren reutilitzats en altres processos de la Fàbrica.

L’estructura de l’alt forn s’haguera fons també sinó haguera sigut pel seu sistema de refrigeració : aigua de la mar. Este aigua se tirava des dalt i era arreplegat per les cassoletes que poden vore per fora de l’estructura i que entren dins de l’alt forn ( l’aigua no caïa dins sinó que refredava l’estructura; la part de la cassoleta que queda dins de l’alt forn és hermètica i tancada).Este aigua s’agafava directament des del mar i se tornava al mateix.Hi havia i era debades.

El procés de fonsament era controlat des d’unes mirilles que hi ha al nivell més baix de l’Alt Forn i que permetia obervar el mateix.

La part de baix de l’Alt Forn era on tenia lloc el procés de combustió pròpiament dit entre acer i carbó.Ací se mesclaven els materials durant unes 4 hores aproximadament i després se “punxaven” ( se trencaven ) dues portes menudes i redones que hi ha a la part de baix de l’alt forn i que es troven oposades i a distinta altura.El motiu és que la combustió entre estos 2 materials provocava també molts desfets que hi havia que separar.Els materials se separaven per la diferent densitat dels mateixos.L’acer és més dens i pesa més i per tant s’acumulaba a la part de baix i eixia per la porta de menor altura.Al revés per als desfets.L’alt forn no parava mai i sempre hi havia gent traguent col·lades d’acer.


L’escalera que rodeja l’estructura és original encara que únicament estava per a èpoques de neteja o reparació del forn perquè el calor irradiada al voltant del mateix feia que les persones no pogueren estar tan a prop.

Penseu que este només era un dels 3 forns que arrivaren a estar funcionant a la Fàbrica i l’únic que ha quedat pel treball de molta gent que ha evitat que fóra derruït com es pretenia en un principi.La Fàbrica ha sigut per a este poble com un pare o una mare en el sentit més ample de la paraula. La Fàbrica va construir col·legis,esglésies,l’Economato ( era un supermercat ) hospitals, cases..va proporcionar treball a la major part de la gent que vivia ací…Parlar de la Fàbrica o de la Siderúrgia dels Alts Forns ací és parlar d’història industrial però sobretot és parlar de la història social d’un poble. La Fàbrica editava uan revista als anys 60 a on apareixien també reflectides notícies de casaments,batejos,comunions, resultats esportius…perquè TOT formava part de la Fàbrica.

Hem de dir també que malgrat este poble ha patit molt al llarg de la seua curta història també és cert que en molts moments de la mateixa i gràcies a la visió paternalista que moltes vegades tenia l’empresa dels Alts Forns ací no faltava el que en altres llocs.

Entrades populars d'aquest blog

La derrota ideològica del valencianisme polític

Los niños cebra: cuando la inteligencia se convierte en un problema

12 coses útils que poden fer els adolescents confinats