"Generació Bloc" busca "noves complicitats"


Com ja sabeu fa alguns mesos llançàrem un manifest amb el nom de Generació BLOC que compta amb l'actualitat amb més de 100 signatures de membres de la nostra organització: alcaldes, regidores i regidores, càrrecs orgànics i militància de base de la pràctica totalitat de comarques on tenim implantació.

Amb ell reclamàvem la millora de la nostra cultura organitzativa, incidint en la professionalització i modernització del BLOC, i un avanç cap a la renovació generacional al nostre partit. El manifest l'encapçalaven un seguit de persones joves, de diversa sensibilitat i procedència geogràfica i ho destinàvem sobretot a membres d'esta generació per palesar el nostre compromís col·lectiu amb el valencianisme progressista, i la nostra voluntat d'implicar-nos en este Vé Congrés.


Els mesos han passat i amb ell el procés precongressual ha anat cobrant forma de manera que alguns dels plantejaments que recollíem al manifest han estat assumits pel conjunt de l'organització o fins i tot recollits per les ponències estratègica i organitzativa. Altres, però, formen part del propi debat del Congrés o esperen encara ser materialitzats per la futura direcció que tots i totes escollirem al Congrés.


Quan llançàrem esta iniciativa anunciàrem que ni aspiràvem a bastir cap corrent interna, ni representava cap candidatura al Congrés, ja que preteníem i pretenem que la nostra proposta esdevinga absolutament transversal per a generar un ampli consens . La nostra és una proposta per al conjunt de l'organització que fica l'accent en qüestions amplament compartides i que estan perfectament detallades al nostre manifest.


Ara, coherentment - una vegada finalitzat el període de tria de delegats i delegades, presentades les esmenes i celebrades les reunions de consens amb els equips ponents- trobem oportú contactar amb tu de nou per tal d'encoratjar-te a participar activament del Congrés. Ben segur la teua presència serà útil per tal de defensar amb coherència aquells compromisos que compartim i que el BLOC necessita.


I també contactem amb tu amb l'ànim que ens ajudes a sumar noves complicitats, en forma d'adhesió al manifest. Ara ens adrecem no només a aquells que formen part d'allò que batejàrem com a "Generació BLOC" sinó també a aquells companys i companyes, que amb independència de la seua edat volen explicitar el seu suport als punts que reivindiquem.


Queden poc més de dues setmanes i volem generar avanços en els termes assenyalats en el "Manifest", per tal d'afavorir que el Vé Congrés Nacional del BLOC siga el més profitós possible per a l'organització. Un Congrés de renovació i il·lusió. És una oportunitat que no devem desaprofitar.

Entrades populars d'aquest blog

La derrota ideològica del valencianisme polític

Los niños cebra: cuando la inteligencia se convierte en un problema

La prepolítica