La cortina de fum perfecta del simbolisme


La qüestió simbòlica està capitalitzant el debat precongressual. No podia ser d'altra manera. Alguns es queixen des de les dues bandes. D'un costat es queixen que no era necessari fer esta "evolució". D'altre costat es queixen que aquesta no és la part "més important" de la ponència. En tot cas, el funcionament real de la qüestió simbòlica és el de la cortina de fum perfecta. Capitalitzant el debat permet que altres qüestions molt més important com la definició de progressisme o de l'Espai Valencianista de Progrés passen sense massa esmenes. La premura de temps del debat en comissió permetrà que una ponència llarga s'impose a qualsevol esmena parcial.
En definitiva, la cortina de fum perfecta que atrau l'atenció del porter mentre el valencianisme taronja va fent predominants els seus valors més importants: la permeabilitat i el pluralisme.

Entrades populars d'aquest blog

La derrota ideològica del valencianisme polític

Los niños cebra: cuando la inteligencia se convierte en un problema

La prepolítica