El sistema de franquícia


Moltes vegades s'ha parlat des del nacionalisme perifèric del sucursalisme. S'ha criticat el fet que les sucursals a València dels partits amb presència estatal no tinguen capacitat de decisió sobre temes fonamentals que afecten els seus territoris. Resulta curiós, per tant, que ningú haja analitzat el funcionament del BLOC des del mateix punt de vista; el punt de vista d'organització empresarial.
Les estratègies empresarials existeixen sempre. No tindre estratègia o no ser-ne conscient no significa que no existixca. El BLOC ha optat per un sistema de franquícia. D'esta manera atorga una marca genèrica a un conjunt d'iniciatives descoordinades i incomunicades que funcionen en cada poble en funció de les seues necessitats. El miracle empresarial del BLOC és que a pesar de romandre incomunicats els misatges mantinguen una certa coherència innata i trobada més que no buscada. El sistema de franquícia és còmode i permet adpatar-se al terreny. Des del punt de vista municipal és un bon sistema. La franquícia demana de la central el producte que necessita -visita del Diputat Autonòmic- que diu exactament allò que li dicta el versador d'albaes local.
El problema és la inexistència d'una visió global, de País, d'Estat, d'Europa o del món mundial que diria Mafalda.
Revisar el sistema de franquícia sense arribar al sucursalisme és un repte molt complicat. Està el risc de passar-se i està el risc de les resistències locals. El poder més important del BLOC està als municipis, els tresors de la corona estan als municipis, i les resistències a fer cessions de sobirania vindran dels municipis. Són massa anys de franquícia per ara canviar el model.
Potser fins i tot, la franquícia siga el refugi del futur. Davant la trajectòria descedent del valencianisme politica en les sues cites electorals un conjunt coordinat en xarxa d'iniciatives locals que mantiguen encesa la torxa del valencianisme. Arrelats a la terra. Units per les branques.

Entrades populars d'aquest blog

La derrota ideològica del valencianisme polític

Los niños cebra: cuando la inteligencia se convierte en un problema

12 coses útils que poden fer els adolescents confinats