El racionalisme valencià


Sense dubte la major aportació de Fuster al moviment valencianista va ser el racionalisme. I sense dubte el major error del moviment valencianista d'arrel fusteriana ha sigut el racionalisme fervorós i militant. La persona està fet de ment i emocions. I el valencianisme d'arrel fusteriana bandeja sistemàticament les emocions o si més no les maltracta. És cert que sempre hi ha una component emocional a qualsevol moviment identitari. Però la construcció que n'ha fet el valencianisme d'arrel fusteriana no ha sabut adaptar-se al poble que vol representar.
En el seu llibre de memòries Jordi Pujol dedica només un paragraf al valencianisme. Precisament per recordar que sense la Marededeu dels Desamparats, sense les mascletaes, sense la feta, sense el foc, sense l'esport i sense pràcticament totes les pràctiques populars no intel·lectuals un moviment polític és una organització amb cap però sense ànima.
I això ho fa dir a finals dels 70 de l'anterior segle. I la cosa no sembla arreglar-se. Ni tan sols s'albira un camí.

Entrades populars d'aquest blog

La derrota ideològica del valencianisme polític

Los niños cebra: cuando la inteligencia se convierte en un problema

La prepolítica